TUMBESARAN HAIWAN


1.  Selepas dilahirkan atau ditetaskan daripada telur, anak-anak haiwan sama ada akan:
·        mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya, atau
·        tidak mempunyai rupa dan bentuk yang sama dengan ibunya.

2.  Anak haiwan yang menyerupai ibunya semasa dilahirkan akan terus membesar sekiranya mendapat keperluan asas yang mencukupi dengan mengalami perubahan saiz.

3.  Contoh anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya selepas ditetaskan ialah rama-rama dan katak.

4.  Anak rama-rama dan katak akan mengalami perubahan rupabentuk mengikut fasa-fasa tertentu, contohnya:


Kitar hidup rama-ramaKitar hidup katak